Drukte op D’n Hof

nieuwe regenton    Marie-Elise en Rineke

Gistermiddag (26-2) is door Jan-Willem, lid van de werkgroep accommodatie de kapotte regenton vervangen door een vat van ruim 1.500 liter. Hierdoor kan er veel meer regenwater worden opgevangen. Jan-Willem heeft het vat via werkrelaties gratis gekregen. Bij het oude vat van 250 liter was de kraan afgebroken en de aansluiting op de regenton. Het nieuwe vat staat op wieltjes, waardoor het zo mogelijk verplaatst kan worden en er een extra vat gebruikt kan worden, wanneer er zware regenbuien zijn geweest.

Verder zijn deze dagen een goed begin gemaakt met de aanleg van de eetbare tuin en is de vlindertuin lenteklaar.
De beide dames, Marie-Elise en Rineke, vormen met mij het team vlindertuin. De tuin is gesnoeid en dood materiaal is verwijderd, de bolletjes beginnen te bloeien.

voorjaar in de vlindertuin    Kassen klaar voor de start

De kassen zijn schoon gespoten, klaar om ingezaaid te worden. Tot slot zijn de paden van de gemeenschappelijke tuinen van snippers voorzien.
De komende weken moet er gestart worden met het onkruidvrij maken van de schooltuin.
Het voorjaar komt er aan!

Groet Nico

Eetbare Tuin

Eetbare-Tuin-210215

Zaterdag 21 februari jl. hebben Ellen Elens, Anke Jans en ondergetekende weer een stuk van de Eetbare Tuin onkruidvrij gemaakt. Daarbij hebben we ook de nieuwste composthoop tot z’n maximale hoogte opgebracht met onkruid, mooi zwarte zand / compost van de oude composthoop en paardenmest.

We wilden de oude compostplaats opnieuw inrichten, b.v. zonder balken, maar dat kregen we niet voor elkaar. We hopen dat dit aankomende zaterdag, 28 februari, aangepakt kan worden.

Bedankt voor het harde werk.

Groetjes, Els Kuijpers.

Uden een Plukboomgaard rijker

Boomgaard5Op zaterdag 21 februari is in park Hoeven aan de Bronkhorstsingel een hoogstamboomgaard aangeplant met 25 hoogstam fruitbomen bestaande uit appels, peren, pruimen en een enkele mispel. Deze activiteit komt voort uit een burgerinitiatief, dat gestart is door enkele bewoners van park Melle. Al sinds enkele jaren worden in het park natuurwerkdagen georganiseerd samen met de gemeente, die in het kader van burgerparticipatie dit werk van harte ondersteunt met middelen, plantgoed en medewerkers.

De gemeente heeft voor deze initiatieven een aanhanger aangeschaft met allerlei gereedschap: de “Samenhanger”. De 15 deelnemers bestonden uit bewoners, leden van de nabij gelegen permacultuurtuin D`n Hof, Stg. Vrijwillig Landschapbeheer Uden en twee gemeentewerkers. Landschapsbeheer Uden richt zich normaal op activiteiten in het buitengebied, maar zet zich één maal per jaar ook in voor werkzaamheden in de bebouwde kom.
De plukboomgaard is bedoeld voor de bewoners en bezoekers van park Hoeven.

Hoeven is een oude kern van de gemeente Uden, waar nog vele delen herinneren aan het agrarische verleden zoals de talrijke hakhout wallen, die dienden als leverancier voor takkenbossen om de broodovens te stoken. Er zijn nog maar enkele resten van oude boomgaarden aanwezig en dus past de aanleg van deze hoogstam boomgaard in de traditie van Hoeven. De rijkdom aan planten en dieren in park Hoeven, die door de aanwezigheid van de Mellebreuk al bijzonder hoog is, zal door de bloesem en het fruit zeker toenemen. Om 9.00 uur verzamelden de deelnemers zich in park Hoeven, waar de gemeente al gezorgd had voor het spitten van de gaten.

Na een kopje koffie en een inleidend praatje met plantinstructie werd er gestart. Om half elf heeft de gemeente gezorgd voor worstenbroodjes en koffie. Om twaalf uur waren de 25 fruitbomen keurig geplant en voorzien van een boompaal. Om goed te kunnen bewateren zijn er kommen rondom de boom aangelegd. Verder heeft iedere boom een kruiwagen compost gehad om het plantgat te verrijken. Hierna zijn de werkers ontvangen op D`n Hof waar Grada Nijhof en Jose Klotz gezorgd hadden voor twee pannen soep en stokbrood. Leden van D`n Hof zullen de komende jaren het snoeiwerk verzorgen.

Nico Ettema

Snoeiwerk op D`n Hof

Houtwal3Op dinsdag 10 en woensdag 11 februari heeft de gemeente weer een deel van de houtwal gekapt. Het kappen van houtwallen gebeurt om de 10 jaar om de houtwal van onderen goed dicht te houden. De historische houtwallen op Hoeven hebben gediend als kering van vee tussen de akkers en weilanden. Het hout werd gebruikt om de boerderij te verwarmen en met de takkenbossen werden de broodovens gestookt.

Tegenwoordig dient het terugzetten van de houtwal vooral een ecologische functie als leefgebied voor insecten, kleine zoogdieren en vooral vogels. Twee dage hebben leden van D`n Hof de gemeente geholpen met het weghalen van de stammen. Op het voorterrein is het hout in blokken gezaagd en gekloofd. De takken zijn donderdag door de gemeente versnipperd. Jose Klotz en Grada Nijhof hebben gezorgd voor koffie, broodjes en soep in de pauze. D`n Hof mag het brandhout houden van de gemeente.

Nico Ettema

Werkgroep Eetbare Tuin

Vanochtend zijn weEetbare-Tuin-140215  enthousiast begonnen met het onkruidvrij maken van de Eetbare Tuin. Het team bestond vandaag uit de werkgroepleden Ellen, Fred, Yvonne en Els, met de uitstekende ondersteuning, plus advies, van Arend Joosten. Met zijn hulp werd er een nieuwe compostplaats ingericht en werd de oude compost grotendeels omgezet.Het onkruid is aan de linkerkant grotendeels verwijderd, en de planten zijn naar het middenbed verplaatst. Er is hard gewerkt en het resultaat is goed te zien. Bedankt voor het harde werken.

Els Kuijpers

Eerste blog op de vernieuwde site van D’n Hof van de Toekomst

Dit is dan de eerste blog op de vernieuwde site van D’n Hof van de Toekomst. Het voorjaar nadert, de zon wordt krachtiger en dat geeft de mens energie.

Energie om aan de Hoevenseweg ‘in D’n Hof’ aan de slag te gaan: de percelen weer klaarmaken, voorbereidingen treffen voor het werk in de kas. Ook de eerste aanzetten voor ‘het echte werk’ kunnen beginnen: de knollen van de aardpeer kunnen de grond in. Het motto ‘Wie tuinbonen wil eten, moet de maand februari niet vergeten’ betekent ook wat.

Daarnaast wordt er in de verschillende werkgroepen achter de coulissen werk gemaakt van zaken die ook nodig zijn om het dagelijks reilen en zeilen van een groeiende club enthousiastelingen in goede banen te leiden.

Zelf maak ik samen met Ellen Elens, Annemieke van den Ing en John Kuijpers deel uit van de werkgroep Communicatie.

Met veel daadkracht zijn we afgelopen week gestart en kunnen we met trots melding maken van deze vernieuwde website, een aantrekkelijk Facebookaccount voor geïnteresseerden en een Twitterpagina om ook de rest van Uden en de wereld mee te laten genieten van de mooie dingen die D’n Hof van de Toekomst mogelijk maakt.

Edith Vissers