Natuurwerkdag in het Mellepark

Op zaterdag 20 februari is er een natuurwerkdag in het Mellepark. Het thema van deze ochtend is vlinders.
Rondom de vijvers in het Mellepark worden verschillende soorten struiken aangeplant, die voor vlinders aantrekkelijk zijn. Vanuit D`n Hof is hier altijd aan meegewerkt; het is zelfs een initiatief van Volkert, Martin en Nico om de natuur in eigen omgeving te versterken. Graag ook hiervan een oproep naar de leden. Het is om 9.00 uur verzamelen in het park bij de berg bij Lauwere. Koffie voor en soep na!

Werkzaamheden natuurdag Mellepark februari 2016

4 Groepen vlinderstruiken aanplanten t.b.v. de vlinders

1. Oeverbeplanting snoeien
2. Opslagbestrijding Robinia (knippen / uitsteken)
3. Buddleja dav. ‘Ile de France’ planten (7)
4. Buddleja dav. ‘White Profusion’ planten (7)
5. Buddleja dav. ‘Peace’ planten (7)
6. Opslag bestrijden
7. Ribes rubrum / Viburnum opulus / Cornus mas / Viburnum lantana planten (totaal 16 stuks: 4×4)
8. Buddleja dav. ‘Ile de France’ planten (7)
9. Cornus mas en Euonymus europaeus (2×3 st) planten
10. Ribes rubrum planten (7)
11. Takken bij bruggetje Drossaard opruimen

Kluszaterdag 13 februari 2016

In de week na carnaval begint de gemeente met het snoeiwerk op D`n Hof. Het is altijd prettig wanneer enkele leden dan aanwezig kunnen zijn voor assistentie. Het hout uit de hakwal is voor de vereniging; dus weer extra inkomsten. Verder worden de takkenrillen en gestorte tuinafvalbulten verwijderd en afgevoerd naar de milieustraat.
Het is daarom wel goed om prioriteit te geven op onze klusdag op 13 febrari aan het snoeiwerk van opslag langs de andere houtwallen om de gewenste openheid te krijgen tegen rattenoverlast.
Alles wat we kwijt willen aan niet te verwerken materiaal kan dan weg.

De Bokashiwerkgroep heeft 6 kleine grijze containers gekregen voor hun project.

De leden van de vlindertuin gaan op de klusdag beginnen met de voorbereiding/inrichting van de pluktuin.