Bio yoghurt bij kluszaterdag

Tijdens de afgelopen kluszaterdag (11-11) heeft Wilco de Zeeuw voor de lunch heerlijke bio yoghurt aangeboden.
Wilco heeft een soort permacultuur boerderij in Slabroek, met zuivel en voedselbos, in omschakeling naar bio. Hij wil de producten graag
locaal aan consumenten leveren. Hij wil dat doen middels afhaalpunten, waarvan hij er meerdere in Uden wil realiseren.

BoerInNatuur
Erenakkerstraat 4
5406VN Uden
0620287707
facebook.com/Boer.In.Natuur

Biodiversiteit op D`n Hof van de Toekomst

Permacultuur betekent meewerken met de natuur. Daarvoor zijn er enkele spelregels opgesteld voor het tuinieren op D`n Hof zoals niet spitten, geen kunstmest en geen gif. Door te spitten wordt het bodemleven verstoord. Door een mulchlaag van blad en compost aan te brengen wordt de bosbodem nagebootst. In monoculturen zoals in de intensieve land- en tuinbouw kunnen weinig of geen organismen zich handhaven, omdat planten en dieren verschillende eisen stellen aan hun leefomgeving. In de permacultuur worden zoveel mogelijk planten met elkaar gecombineerd. Er zijn goede en slechte buren. In de groentetuinen worden veel bloemen en kruiden toegepast, omdat hierdoor veel insecten worden aangetrokken. Groenten hebben vaak last van plaaginsecten, maar door de variatie krijgen de bestrijders ook leefruimte, zodat de kans op een plaag beperkt wordt.

De grote tuinkamers worden gescheiden door twee houtwallen en rondom is er bosplantsoen met veel stinzeplanten als boshyacinth, daslook, lelietje van dalen en gewone vogelmelk. Door de natuurrijke omgeving weten allerlei dieren D`n Hof te bereiken zoals egels, eekhoorns, bosmuis en konijnen. Voor de bestrijding van rupsen zijn een tiental nestkastjes opgehangen, die goed bezet worden. In de omgeving nestelt een sperwer, die naast vogeltjes ook jonge konijntjes lust.

Achter in D`n Hof is een paraboolvormige aarden wal gemaakt, waarin een vleermuiskelder van enkele rioolbuizen is aangelegd. Door de ronde vorm van de wal schijnt er altijd de zon op. Aan de voorkant is een grote vijver aangelegd, zodat het zonlicht weerkaatst wordt. Op de wal zijn boomsoorten geplant, die deze warmte nodig hebben zoals perzik, amandel, abrikoos, granaatappel en kweepeer. De grond voor de wal is verschraald en ingezaaid met een kruidenmengsel. Langs de vochtige oever groeien echte koekoeksbloem, rolklaver, kattenstaart, wilde bertram. Er worden veel vlinders door aangetrokken zoals icarusblauwtje, bruine blauwtje, kleine vuurvlinder, hooibeestje en de Sint-Jansvlinder.

In de vijver leven amfibieën als bruine kikker, bastaardkikker, gewone pad en alpenwatersalamander. Meerdere soorten libellen planten zich er voor; bijzondere soorten zijn bruine winterjuffer, tengere pantserjuffer, koraaljuffer en kleine roodoogjuffer.

Bij de ingang van D`n Hof is een vlindertuin aangelegd met nectar- en waardplanten, die ook aantrekkelijk zijn voor solitaire bijen en wespen. Er omheen liggen de kruidentuin , de eetbare tuin en de pluktuin, die nog meer variatie aan planten opleveren.

Er zijn al bijna twintig vlindersoorten geteld, waaronder twee soorten luzernevlinders en de koninginnepage, die haar eitjes afzet op peen en venkel.

Er is een bijenhotel geplaatst en jaarlijks brengt een imker in het voorjaar een bijenkas voor de bestuiving van de meer dan zestig fruitbomen.

Door de beschutting van de tuinkamers is de temperatuur in de tuin relatief hoog, zodat allerlei warmteminnende insecten er langer blijven hangen. Te denken valt aan wantsen als pijamawants, vuurwants  en kaneelglasvleugelwants.  Door de aanwezigheid van de gewone wolzwever, gewone knuppeltje, donkerbruine kromlijf en hongerwespen, soorten die parasiteren op solitaire bijen en hommels, blijkt, dat het daar goed mee gaat. Ieder jaar verschijnen er weer nieuwe soorten als beloning voor de goede omgang met het milieu.

Nico Ettema

Ra ra wat is dat?

In een van de tuinen op D`n Hof groeiden vreemde dingetjes. Het waren harige bruine bolletjes, die in groepjes dicht op elkaar stonden. Ze doen in niets aan een paddenstoel denken, maar zijn het wel. Wanneer je het kapje er van af haalde, kwamen er ronde schijfjes te voorschijn, die wel iets aan een nest met eitjes doen denken. Hieraan ontleent dit paddenstoeltje ook haar naam: het gestreepte nestzwammetje (Cyathus striatus). Striatus betekent gestreept en hier stamt ook het woord striae vandaan:  strepen in de huid.

De “eitjes” zijn pakketjes van sporen, die door een regendruppel uit het nestje spatten en in de naaste omgeving belanden. Dit veroorzaakt de groei in groepen. Het zwammetje groeit vooral op plekken waar rottend hout in de bodem zit zoals houtsnippers. Het is een volkomen onschuldige afbreker van dood materiaal.

Nico Ettema

Belgische bio-boer bestrijdt droogte en erosie met contourgreppels

http://www.biojournaal.nl/artikel/26250/Belgische-bio-boer-bestrijdt-droogte-en-erosie-met-contourgreppels

Presentatie over D’n Hof – door Nico Ettema

Dit is eigenlijk een must see voor ieder lid. Geweldig gemaakt door Nico Ettema.
Klik op onderstaande link om de presentatie te bekijken.

Lezing D`n Hof 2017 door Nico Ettema

John Kuijpers IVN-er van het jaar

John Kuijpers is in zijn hoedanigheid van voorzitter van D’n Hof op de ALV van het IVN op 3 maart uitgeroepen tot IVN’er van het jaar vanwege de mooie resultaten op D’n Hof van het afgelopen jaar. John geeft uitdrukkelijk aan dat we dit met zijn allen hebben gedaan, dat we veel hebben bereikt en dat we een vereniging zijn geworden die zowel intern als naar buiten toe stevig staat.

Deze onderscheiding is dan ook voor ons allemaal. Dus: gefeliciteerd allemaal! Wij zijn heel trots!!!

Bodemfestival 2015

Doel
Kennis en initiatieven op het gebied van bodem, permacultuur, biologische en milieuvriendelijke mogelijkheden via een driedaags festival bij professionals en geïnteresseerden verder onder de aandacht brengen.

Data
Vrijdag 18 september (professionals), zaterdag 19 en zondag 20 september (voor iedereen)

Locatie
Blauwrijk, Uden

Thema: Ontmoeting en Verbinding

Tijdens het festival wordt er op allerlei verschillende manieren kennis, ervaring en tips & tricks over bodem & permacultuur en biologische & milieuvriendelijke alternatieven onder de aandacht gebracht. Ontmoetingen en verbindingen tussen boeren en burgers staan daarbij centraal. Tijdens het festival willen we uitgaan van de vragen die leven bij boeren en burgers. Aan welke informatie is er behoefte.

Om het programma zo divers mogelijk en voor iedereen toegankelijk te maken, kiezen we voor verschillende werkwijzen:
– Lezingen
– Workshops
– Rondleiding Blauwrijk
– Markt/kraampjes
– Film
– Ontmoetingen
– Overige activiteiten
Het festival duurt drie dagen, waarvan de eerste gericht is op professionals en de twee volgende dagen voor iedereen zijn. Op de locatie Blauwrijk zijn voor tussendoor horeca gelegenheden en is er de mogelijkheid voor bezoekers om te blijven overnachten.

Samenwerking Gilde Uden

Gilde-Uden-LogoZoals de meeste van jullie weten “bewonen” wij samen met het Gilde Sint Barbara en Sint Lucia Uden het terrein aan de Hoevenseweg 3A.
Er is een goede samenwerking, wat zich uit in gezamenlijk onderhoud gebouw en terrein en activiteiten.
Inmiddels hebben we ok een gezamenlijk Huishoudelijk Reglement met regels die voor beide verenigingen gelden.
Deze regels vind je hier.

Pioneer van D’n Hof, Hans Temming, bezig met Ecodorp Boekel

Hieronder een bericht van Hans.

We zijn bezig met Ecodorp Boekel een actie te houden om een grote loods te kunnen aanschaffen. Ik geef je een beschrijving van het project, wellicht wil je ook een steentje bijdragen. alvast bedankt voor het lezen!

Ecodorp Boekel staat voor duurzaam samenleven in verbinding. Dit willen we doen door eigen energie op te wekken en op te slaan (smart grid), water te filteren voor hergebruik, eigen voedsel te verbouwen en enkele bedrijven te starten zoals een boomhuttenhotel, een huurcoöperatie en een restaurant. En dit allemaal delen met wie het maar wil horen.

Daartoe hebben we momenteel (half mei 2015) 20 volwassenen aangetrokken die een ‘klik’ met elkaar hebben en er samen de schouders onder zetten. We hanteren een nieuw en innovatief organisatiemodel om het samenwerken te optimaliseren. Dit samenwerkingsmodel is gebaseerd op ‘sharing’ van lief en leed, holarchie (vanuit gezamenlijke missie en doelen, bespreekbaar maken wat er gedaan moet worden); wie wat doen en het vroegtijdig elimineren van hobbels die de doelen in de weg staan.

Ecodorp Boekel komt nu, – half mei 2015 – in een nieuwe fase. Het team is geformeerd, de basisplannen zijn gemaakt en we gaan daadwerkelijk naar het starten van de bouw:

Vanaf juni 2015 Inrichten tijdelijke bewoning; Grote werkplaats met buurthuis funktie, plaatsen van woonunits en het realiseren van aansluitingen, zzp units en een fietsenstalling. Starten met de aanleg van de moestuin.

2016-2017 Bouwen van een tiny-house, buurthuis en 5 boomhutten,

2017-2021 Het bouwen van 30 ecologische woningen op basis van kalk-hennep en nog enkele tiny-houses.

Voor het realiseren van een tijdelijke werkplaats en buurthuis zijn we een crowdfunding actie gestart. Wil je bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving, steun ons dan in de aanschaf van de Romneyloods. Ga naar: https://www.crowdaboutnow.nl/Ecodorp-Boekel en klik op het oranje vlak onder de video. Je kunt ook iets leuks terugkrijgen Klik onder de video op ‘Beloningen’ en vink aan wat bij je past.

Dank je wel!
Hartelijke groet
Hans Temming

Drukte op D’n Hof

nieuwe regenton    Marie-Elise en Rineke

Gistermiddag (26-2) is door Jan-Willem, lid van de werkgroep accommodatie de kapotte regenton vervangen door een vat van ruim 1.500 liter. Hierdoor kan er veel meer regenwater worden opgevangen. Jan-Willem heeft het vat via werkrelaties gratis gekregen. Bij het oude vat van 250 liter was de kraan afgebroken en de aansluiting op de regenton. Het nieuwe vat staat op wieltjes, waardoor het zo mogelijk verplaatst kan worden en er een extra vat gebruikt kan worden, wanneer er zware regenbuien zijn geweest.

Verder zijn deze dagen een goed begin gemaakt met de aanleg van de eetbare tuin en is de vlindertuin lenteklaar.
De beide dames, Marie-Elise en Rineke, vormen met mij het team vlindertuin. De tuin is gesnoeid en dood materiaal is verwijderd, de bolletjes beginnen te bloeien.

voorjaar in de vlindertuin    Kassen klaar voor de start

De kassen zijn schoon gespoten, klaar om ingezaaid te worden. Tot slot zijn de paden van de gemeenschappelijke tuinen van snippers voorzien.
De komende weken moet er gestart worden met het onkruidvrij maken van de schooltuin.
Het voorjaar komt er aan!

Groet Nico