Effectieve micro-organismen (EM)

Effectieve Micro-organismen (EM), zijn microscopisch kleine wezentjes. EM is een combinatie van nuttige, opbouwende micro-organismen, die vrij in de natuur voorkomen en niet gemanipuleerd zijn. EM wordt gebruikt om de natuurlijke weerstand van bodem, plant, water, mens & dier te verhogen. EM verbetert de bodemkwaliteit, de bodemvruchtbaarheid, de groei en de kwaliteit van gewassen aanzienlijk. De toepassingsmogelijkheden zijn nagenoeg eindeloos. EM is toepasbaar:

 • Om de natuurlijke immuniteit van planten, dieren, bodem, mens en water te verhogen.
 • Bij het omzetten van gft (groente-, fruit- en tuinafval) in waardevol organisch materiaal.
 • In huis en (moes)tuin.
 • Voor huisdieren, in aquaria, zwembaden en viskwekerijen.
 • In land- en tuinbouw en in de veeteelt.
 • In bedrijven voor het oplossen van allerlei milieuproblemen, zoals water-, lucht- en bodemverontreiniging.
 • Tegen geurhinder.
 • In groen- en bosbeheer van steden en gemeenten…

Samenstelling van EM
EM bevat verschillende soorten effectieve micro-organismen. Ieder van deze Effectieve Micro-organismen heeft specifieke taken. De micro-organismen bevorderen bovendien elkaars werking. EM bevat de volgende Effectieve Micro-organismen:

 • Melkzuurbacteriën: deze onderscheiden zich onder andere door een krachtige steriliserende eigenschap. Zij onderdrukken schadelijke micro-organismen en bevorderen een snelle afbraak van organische stof. Zij kunnen de voortplanting van Fusarium, een schadelijke schimmel, onderdrukken.
 • Gisten: deze vervaardigen anti-microbiële en waardevolle stoffen voor de plantengroei. Hun stofwisselingsproducten zijn voedsel voor onder andere melkzuurbacteriën en Actinomyceten.
 • Actinomyceten: deze onderdrukken schadelijke schimmels en bacteriën en kunnen samenleven met fotosynthetiserende bacteriën.
 • Fotosynthetiserende bacteriën: deze spelen de hoofdrol in de EM-activiteiten. Ze maken waardevolle stoffen aan uit wortelafscheidingen, organische stoffen en uit schadelijke gassen, door zonlicht en warmte van de bodem te benutten. Ze dragen bij tot een betere benutting van het zonlicht, dus een betere fotosynthese. Planten nemen de stofwisselingsproducten van deze bacteriën rechtstreeks op. De fotosynthetiserende bacteriën bevorderen toename van andere bacteriën en binden stikstof.
 • Schimmels die fermentatie* (gisting) teweegbrengen: deze breken de organische stof snel af. Zo onderdrukken zij stank en voorkomen aantasting door schadelijke insecten.

EM is voor huis en tuin en bevordert natuurlijke weerstand in huis, bodem, planten, dieren en je omgeving.
Wil je meer weten over EM? Download hier de brochure of  vraag onze leden: Arend Joosten en Bertus ten Pas.

Wat is Bokashi?

BokashiBokashi is het Japanse woord voor “goed gefermenteerd organisch materiaal”. De organische materialen worden luchtdicht verpakt. Zo kan een fermentatieproces plaatsvinden waarbij nuttige stofwisselingsproducten van micro-organismen ontstaan.

Deze conserveringstechniek behoud de energie in het product. Net als bij zuurkool krijgt de Bokashi een hogere voedingswaarde dan met niet gefermenteerde organische stoffen. Bokashi is geschikt als bodemverbeteraar en is een voedingsbron voor micro-organismen die in de bodem leven. Deze vestigen zich daardoor definitief in de bodem, vermeerderen zich en domineren over de aanwezige schadelijke bacteriën, schimmels en virussen. Zo creëer je een natuurlijke balans.

Traditioneel gebruikt men in Japan Bokashi om de microbiële diversiteit in de bodem te verhogen en planten te voorzien van bio-actieve voedingsstoffen, zoals natuurlijke antibiotica en groeihormonen, vitamines en aminozuren. Planten krijgen zo meer essentiële energie en een grotere weerbaarheid tegen schadelijke bacteriën en schimmels.

De neutrale micro-organismen die in een ziektever­wekkende bodem eerst kozen voor de, tot dan toe, overheersende schadelijke micro-organismen, zullen zich nu aansluiten bij de effectieve micro-organismen van EM. Een ziekteverwekkende bodem wordt zo een ziekte-onderdrukkende bodem. Binnen de land- en tuinbouw is dit de meest effectieve, duurzame manier om meer profijt uit de bodem te halen.

Waarde van GFT-Bokashi

In tegenstelling tot gewone compost blijft in GFT-Bokashi de energie bewaard. Bokashi zorgt voor een:

 • goede voeding voor het bodemleven
 • ontgiftende werking op de bodem
 • goed leefmilieu voor micro-organismen
 • snellere beschikbaarheid van de opneembare voedingsstoffen voor de plant

De Effectieve Micro-organismen die in de Bokashi aanwezig zijn, zorgen voor:

 • de productie van allerlei belangrijke bio-actieve stoffen, zoals enzymen, natuurlijke antibiotica en groeihormonen, vitaminen en anti-oxidanten
 • een verschuiving naar een opbouwende en ziekteonderdrukkende bodem
 • een grotere microbiële diversiteit en activiteit

Maak ook Bokashi van je groente-, fruit- en tuinresten door middel van de Bokashi keukenemmer.

Wil je meer weten over Bokashi? Vraag het aan onze leden: Arend Joosten en Bertus ten Pas.