Alles over de weegbree

In de bermen van onze watergangen staan ze in groten getale. De weegbree heeft veel soorten, waarvan er enkele zeldzaam zijn. De bekendste zijn wel de grote en de smalle weegbree. In West-Europa is het in het wild een zeer algemene plant. De plant komt veel voor in allerlei graslanden. Ook is ze te vinden in de voegen tussen stoeptegels en andere vormen van bestrating.

Uitgebreide informatie over de weegbree en wat je er allemaal mee kunt, vind je in dit document.

Met dank aan Yvonne Ree