Gemeente Maashorst: Gemeente van de Toekomst

Hoe maken we de nieuwe gemeente toekomstbestendig? We leven in een steeds ingewikkelder wereld die ons confronteert met vele uitdagingen. Economie, wonen, mobiliteit, vrije tijd, zorg, landbouw, water, natuur en milieu, alles vraagt om aandacht. Een sterke visie op al deze thema’s is naar ons idee een visie in samenhang. Duurzaamheid is daarbij het sleutelbegrip voor een toekomstbestendige gemeente.

Met de parken, het ecologisch bermbeheer, de stadsweide, de kersenboomgaarden, D’n Hof van de Toekomst en de projecten voor natuurontwikkeling in het buitengebied heeft de gemeente Uden laten zien hoe een middelgrote stad de natuur een plek kan geven midden in de gemeenschap. Ook in Landerd zijn mooie voorbeelden te zien van toekomstbestendig beleid. Daar kunnen we mee verder!

IVN Uden heeft in 2006 een ecologisch groenbeheerplan opgesteld en in 2018 is samen met een medewerker van de gemeente een up date van dit plan gemaakt. Dit nieuwe groenbeheerplan is ook gedeeld met ambtenaren van de gemeente Landerd.
IVN Uden, sVLU en Vogelwacht Uden hebben regelmatig overleg met een hoofdambtenaar van groenbeheer en de verantwoordelijke wethouder over groene aangelegenheden. Wij willen dit overleg in de nieuwe gemeente graag voortzetten.
IVN Uden is rechtspersoon van permacultuur tuin D`n Hof van de Toekomst, dat in 2013 is ontstaan als burgerinitiatief vanuit Uden naar de Toekomst om het belang van de biodiversiteit naar burgers en agrariërs uit te dragen en een stimulans te geven aan stadslandbouw.

D’n Hof van de Toekomst wil graag een actieve bijdrage leveren aan de visieontwikkeling. Want D’n Hof is veel meer dan een tuincomplex! De houtwallen, de vijver, de vele fruitbomen, de vlindertuin en de kruidentuinen bevatten mede dankzij de toepassing van permacultuur een enorme schakering aan planten die een rijkdom aan insecten lokken. Zo heeft D’n Hof zich ontwikkeld tot een oase van biodiversiteit midden in de bebouwde omgeving. De diversiteit neemt nog steeds toe en meer en meer mensen weten de weg naar d’n Hof te vinden.
We willen graag meedenken over het creëren van veilige havens voor planten en insecten in een steeds intensiever gebruikte omgeving waarin de natuur vaak aan het kortste eind trekt. Het bewustzijn dat we daar niet ongestraft mee door kunnen gaan neemt gelukkig toe, maar het is belangrijk dat we elkaar hieraan blijven herinneren. Recente voorbeelden daarvan zijn de bestrijding van de buxusmot met een middel dat jonge mezen doodt en de toenemende verstening van tuinen, die niet alleen een overbelasting van het riool kan veroorzaken, maar ook onoverbrugbare barrières vormt voor insecten.

Concreet denken we daarbij aan:

  • Actieve samenwerking en kennisdeling met Udense en Landerdse partners als Boer in Natuur, de Heemtuin en Fruitz for Life.
  • Actieve kennisdeling met burgers in de vorm van informatiebijeenkomsten en /of cursussen over ecologisch (moes)tuinieren, een actieve rol in operatie Steenbreek en het regelmatig openstellen van D’n Hof voor belangstellenden in de vorm van rondleidingen.
  • Het ondersteunen van de inmiddels opgeleide en afgestudeerde stadsboerin bij het verwezenlijken van haar voorstellen i.z. stadslandbouw.
  • Actieve samenwerking met gemeentelijke diensten.

Wij zien deze uitdagingen graag als evenzoveel kansen om samen tot een sterk nieuw concept te komen dat tegen een stootje kan.

Open Dag Hof van de Toekomst groot succes

Het is inmiddels een mooie traditie geworden: elk jaar in de vroege zomer, zet D’n Hof van de Toekomst haar poorten wijd open om belangstellenden te verwelkomen en kennis te laten maken met de unieke locatie, de bijzondere sfeer en de grote diversiteit aan planten én dieren. Want D’n Hof is veel meer dan een moestuincomplex! De houtwallen, de vijver, de vele fruitbomen, de vlindertuin en de kruidentuinen bevatten een enorme schakering aan wilde planten die een rijkdom aan insecten lokken. Met de plaatsing vorig jaar van een tweede bijenhotel voor wilde bijen door Pieter van Breugel van IVN Veghel, is de populatie weer toegenomen. Meer en meer ontwikkelt D’n Hof zich zo tot een oase van biodiversiteit midden in de bebouwde omgeving. Ecoloog Nico Ettema houdt de vinger aan de pols door jaarlijkse inventarisaties. En de diversiteit neemt nog steeds toe!

Zo levert D’n Hof een waardevolle bijdrage aan het creëren van veilige havens voor planten en insecten in een steeds intensiever gebruikte omgeving waarin de natuur vaak aan het kortste eind trekt. Het bewustzijn dat we daar niet ongestraft mee door kunnen gaan neemt gelukkig toe, maar het is belangrijk dat we elkaar hieraan blijven herinneren. Dat bleek wel weer bij de bestrijding van de buxusmot, die veel slachtoffers maakte onder jonge mezen die met de bespoten (en dus giftige) rupsen werden gevoed.

Steeds meer mensen weten de weg naar D’n Hof te vinden en ze worden hartelijk ontvangen. De plantjesmarkten worden steeds drukker bezocht. De egelopvang weet ons te vinden. Voor de bewoners van Sint Jan hoort D’n Hof inmiddels tot een vast uitje. Dan komen de verhalen los over hoe het vroeger ging. Leerlingen van twee scholen komen regelmatig helpen en leren zo wat vroeger vanzelfsprekend was: aardappelen groeien onder de grond, tomatenplanten kunnen niet tegen nachtvorst, pieren zijn niet vies, maar heel nuttig. Liefde voor de natuur, respect voor de bodem en de dieren die daar het werk voor ons doen, inzicht in hoeveel werk het is om gezond voedsel te verbouwen, stapje voor stapje wordt het duidelijk.

Met de Udense parken, het ecologisch bermbeheer, de stadsweide, D’n Hof van de Toekomst en de natuurontwikkeling in het buitengebied laat de gemeente Uden zien hoe een middelgrote stad de natuur een plek kan geven midden in de gemeenschap. Daar zetten we ons graag voor in!