Bijenhotelgasten

Dit is een leuk stuk uit het Boek van Pieter Breugel. En veel plaatjes ook van verschillende bloemen. Lees verder ->

Verder goede link: Bestuivers.nl / Wilde Bijen/ bijen-en-bloem 

Voor de gevorderden: Insectenplanten.nl en Drachtplanten.nl  (imkers)

 

Red de wilde bij: plant bloemen

Bij imkers is de honingbij volop te vinden, maar wild is hij bijna uitgestorven in Nederland. Hetzelfde geldt voor andere bloemzoekende insecten.
Hoe komt dat en wat kunnen we eraan doen?

Lees verder ->

Nuttige Combinaties

– Basilicum weert vliegende insecten bij tomaten.
– Bernage lokt bijen en verbeteren de oogst van aardbeien.
– Bieslook voorkomt luizen bij rozen
– Boerenwormkruid weert mieren en ongedierte af.
– Bonenkruid beschermt lei,- of stambonen tegen zwarte bonenluis en heeft ook een gunstig invloed op de smaak van de bonen.
– Dille is een goede buur voor komkommers, worteltjes en uien.
– Dille en venkel lokken zweefvliegen waarvan de larven op bladluis jagen.
– Goudsbloem weert de luizen in tomaten.
– Hysop vergroot de oogstopbrengst van druiven en houd koolwitjes weg bij kolen.
– Kamille stoot veel insecten af en staat bekend om haar gunstige invloed op uien.
– Karwij geeft een gunstig invloed op de smaak van aardappelen.
– Knoflook heeft een gunstig effect op rozen.
– Lavendel beschermt rozen tegen luis.
– Mierikswortel heeft een gunstig invloed op de smaak van aardappelen.
– Oost-Indische kers houdt de motluis weg bij koolsoorten, lokt zwarte bonenluis weg bij de bonen en pompoenen, verbetert ook de smaak van de pompoenen en aardappelen en houdt luizen weg bij vruchtbomen.
– Pepermunt weert koolwitjes en aardvlooien
– Peterselie is gunstig bij tomaten.
– Niet alle kruiden voelen zich goed naast elkaar. Het is daarom interessant te weten wat het natuurlijk biotoop is van kruiden.
– Vermijd de volgende combinaties:
– Karwij – venkel –munt – kamillen – boerenwormkruid.

Leer moestuinieren met IVN – IVN Uden

Je wilt graag aan de slag met een eigen moestuin, maar je weet niet hoe te beginnen. Klinkt bekend?
In het kader van de landelijke Moestuincampagne van IVN biedt de landelijke cursus Moestuinieren handvatten voor het starten van je moestuin.

IVN Uden geeft in samenwerking met permacultuurtuin D’n Hof van de Toekomst en volkstuinvereniging de Grietenhof deze cursus waarbij je stap voor stap leert hoe je van
jouw moestuin een smakelijk paradijsje kunt maken. Zo ga je aan de slag met jouw tuinplan en krijg je praktische tips over wat te doen in de verschillende moestuinfases.

De cursus die wordt verzorgd door Petra Joosten en Annemieke van den Ing bestaat uit een serie van drie bijeenkomsten op dinsdag 18 april , maandag 8 mei en maandag 15 mei, van
19.30 -22.00 in de Groenhoeve, Artillerieweg Uden.

Kosten €15 inclusief koffie, thee en cursusmateriaal. Voor IVN leden gratis! Het aantal plekken is beperkt (maximaal 20), dus wees er snel bij.

Aanmelden door een e-mail te sturen naar ivnuden@gmail.com

Geen gelegenheid om de cursus te volgen? Je kunt het ‘Moestuin doeboek’ dat tijdens de cursus gebruikt wordt ook voor thuisstudie via de IVN webwinkel bestellen. Of kijk voor tips
en trucs op www.ivn.nl/moestuintje.

Winter op D’n Hof

Afgelopen zaterdag, tijdens de maandelijkse kluszaterdag, hadden we winterse taferelen op D’n Hof.
Dat weerhield Nico Ettema er niet van om uitleg te geven over hoe je bomen moet snoeien.

Algemene Ledenvergadering in de Groenhoeve

Datum: donderdag 9 februari 2017
Locatie: de Groenhoeve, Artillerieweg
Tijd: 19.30-22.00

Agenda
1. Opening, welkom
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen ALV d.d. 17 februari 2016 (bijlage)
4. Financieel verslag 2016 en verslag kascontrole commissie.
        Benoeming nieuw lid kascommissie (José Klotz treedt af)
5. Begroting 2017
6. Mutatie samenstelling DB (Annemieke van den Ing treedt af)
7. Werkgroepen: korte toelichting op de highlights van 2016 en de plannen voor aanpak 2017

  • Aanpassing Hof regels m.b.t. tot compost (voorstel in bijlage)
  • Kostenbeheersing compost en mest aanvoer van buiten
  • Het verdwijnen van nieuw gereedschap

8. Rondvraag en sluiting

Financieel verslag 2016 en begroting 2017: ter vergadering
Werkgroepen: Evaluatieverslagen 2016 en plannen van aanpak 2017 op de website onder downloads