D’n Hof van de Toekomst, gevestigd aan Hoevenseweg 3a 5403PA te Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://dnhofvandetoekomst.nl, Hoevenseweg 3a 5403PA te Uden
Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van D’n Hof van de Toekomst en is te bereiken via info@dnhofvandetoekomst.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
D’n Hof van de Toekomst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich aanmeldt als lid van de vereniging. Hieronder de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Uw voor en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dnhofvandetoekomst.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
D’n Hof van de Toekomst verwerkt de verkregen persoonsgegevens in een afgeschermde ledenadministratie, bij aanmelding voor de D’n Hof van de Toekomst.
Deze gegevens worden gebruikt om telefonisch contact op te kunnen nemen, en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact te zoeken indien telefonisch geen contact mogelijk is.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
D’n Hof van de Toekomst bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Concreet houdt dit in:

  • Bij beëindiging van het lidmaatschap is dat 1 jaar na beëindiging van het lidmaatschap
  • 1 maand na afloop van het betreffende toernooi, waarvoor aangemeld is

Delen van persoonsgegevens met derden
D’n Hof van de Toekomst verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies die wij gebruiken
D’n Hof van de Toekomst maakt op deze website geen gebruik van een analytische cookie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dnhofvandetoekomst.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
D’n Hof van de Toekomst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@dnhofvandetoekomst.nl.

D’n Hof van de Toekomst heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
  • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk van uw browser.

Aanpassen privacy beleid
D’n Hof van de Toekomst houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.