Huishoudelijk reglement

Algemeen:

 1. D’n Hof bestaat bij de gratie van al haar leden. Dat betekent dat van iedereen wordt verwacht dat je bijdraagt aan het in stand houden van d’n Hof, zowel financieel als door mee te werken.
 2. Iedereen heeft zijn eigen talenten en beperkingen. Daarom is ieder lid zelf verantwoordelijk om te kiezen welke bijdrage aan de klussen je kunt leveren. In de keuken hangt een inventarisatielijst waarop je kunt zien wat er zoal moet gebeuren. Bij twijfel, overleg even met iemand van het DB.
 3. We verwachten ook van iedereen dat je je aan de spoelregels houdt en geen werk creëert voor anderen.
 4. Het DB heeft het recht leden hierop aan te spreken.

Spelregels terrein en tuinen:

 1. Zet de auto op de parkeerplaats en niet voor de vlindertuin.
 2. Op de parkeerplaats staat een aanhanger, die door de leden gebruikt mag worden; denk aan een nummerbord!
 3. Pas zoveel mogelijk natuurlijke materialen toe in de tuinkamers met natuurlijke neutrale kleuren.
 4. Maak geen composthopen in de tuinkamer en niet in de houtwal of het bosplantsoen.
 5. Houd je aan de aanwijzingen m.b.t. het tegengaan van ratten op D’n Hof.
 6. Betreedt de houtwal en het bosplantsoen zo weinig mogelijk, zodat het bodemleven en de kwetsbare flora niet beschadigd worden.
 7. In de vijvertuin groeien zeldzame plantjes en waard- en nectarplanten voor dagvlinders en bijen. Er is een pad aangelegd om dit te bekijken.
 8. Sla geen materialen op in de tuinkamer of houtwal; vraag of er plaats is bij of in het gebouw of neem ze mee naar huis.
 9. Gebruik zo weinig mogelijk plastic op de tuin. Berg kunststof na gebruik op.
 10. Het is niet toegestaan schuurtjes, vaste kassen en huisjes te zetten in de tuinen. Ook verharde terrasjes zijn niet toegestaan. Een bescheiden afdakje (max 1×2 meter) en een tijdelijk kweekkasje zijn toegestaan. Kweekkasjes moeten in de herfst worden afgebroken en opgeborgen. Verhoogde bakken zijn toegestaan en koude (kweekkas) bakken hoeven niet te worden verwijderd.
 11. Gebruik zo weinig mogelijk netten, omdat vogels hierin verstrikt kunnen raken; berg ze tijdig op. Gebruik het liefst rijshout of takken om peulen etc. te laten klimmen.
 12. Ruim bonenstaken op na de oogst; voor wisselteelt moeten ze in het voorjaar toch op een andere plaats worden gezet.
 13. Bestrijdt wortelonkruiden zoals kweek, akkerdistel, schapenzuring, haagwinde etc. door met de spitvork de grond uit de kluit te schudden. De kale wortels kunnen in de houtwal uitgespreid worden. Hier verdrogen de wortels en vormen een mulchlaag.
 14. Schoffelen verstoort de bodem niet en is handig om de paden onkruid vrij te houden.
 15. Mulchen met blad onderdrukt het kiemen van onkruiden.
 16. Pas wisselteelt toe bij een-jarigen om ziekten te vermijden.
 17. Bestrijdt plaaginsecten met plantenextracten
 18. Wanneer je te veel van iets hebt, biedt dit dan aan voor verkoop aan de werkgroep productie om donaties te verwerven.
 19. Met betrekking tot de fruitbomen op d’n Hof hebben we in 2019 de volgende afspraken gemaakt (dit geldt uiteraard niet voor bomen die leden zelf op eigen kosten hebben geplant):
  – De bomen zijn eigendom van dn Hof. Dn Hof zorgt voor deskundige snoei, tenzij anders is afgesproken met een individueel lid. Neem contact op met het DB als je tussentijds een probleem ziet.
  – De meeste bomen staan in principe op de scheiding van twee tuinkamers. De twee huurders van die twee kamers zijn verantwoordelijk voor de zorg voor de boom én hebben samen eerste recht op de oogst. Dat moet dan wel tijdig gebeuren. Als je het niet alleen kunt of wilt, vraag je tijdig om hulp. Dat er in sommige tuinen wel eens is geoogst zonder dat de “eigenaar” daarvan wist, zal dus niet meer gebeuren. Excuses voor wie dit is overkomen!
  – De bomen die niet in een tuinkamer staan (bijv. naast de jeu de boules baan), zijn de verantwoordelijkheid van het DB, zij maken afspraken met degenen die de zorg op zich nemen. Datzelfde geldt voor de bessenstruiken die o.a. bij de vijver staan. Een aparte werkgroep zou welkom zijn, die kan dit dan van het DB overnemen.
  -Een teveel aan oogst is voor dn Hof. Neem dus geen emmers vol mee naar huis maar deel het met de andere leden of maak er jam van voor de verkoop!
 20. De producten uit de rechter kas kunnen beschikbaar worden gesteld voor leden, voor kookactiviteiten of ze worden verkocht door de werkgroep producten. Het is niet de bedoeling ze zomaar mee te nemen.

Spelregels kassen:

 1. In de rechter kas worden gangbare en bijzondere groenten gezaaid en opgekweekt voor gebruik in de gezamenlijke productietuin en om uit te geven aan leden en niet-leden. Zie lijst op de kas. Het aanbod wordt ook via de mail bekend gemaakt.
 2. De linker kas is vanaf 2021 ter beschikking voor gebruik door leden om voor te zaaien en voor experimenten, in overleg met de werkgroep. Leden verzorgen zelf hun zaaigoed.
 3. De werkgroep productie regelt de uitgifte van plantmateriaal en groente en fruit.
 4. Er zijn in het voorjaar een of meerdere afhaaldagen voor de gekweekte planten.
 5. Voor de kassen komen bakken met plantgoed om af te harden. Na een week tot veertien dagen zijn ze geschikt voor uitgave door de werkgroep Productie.
 6. Advies is om speciale plantjes thuis voor te kweken in de vensterbank.
 7. Het kassenteam verzorgt de planning en voorbereiding in de beide kassen; de werkzaamheden worden gezamenlijk door de werkgroep uitgevoerd.
 8. Om besmetting met schimmels in de rechter kas te voorkomen worden de kweekplantjes en de groenten verzorgd en geplukt door de werkgroep leden.

Spelregels Accommodatie:

 1. De werkgroep accommodatie verzorgt alle vaste voorzieningen zoals gebouw, apparatuur, gereedschap, watervoorziening, omheining en onderhoudt het buitenwerk.
 2. Alle gereedschappen, die de leden in het gebouw bewaren, zijn beschikbaar voor algemeen gebruik.
 3. Maak gereedschap en kruiwagens schoon na gebruik.
 4. Laat geen materialen slingeren op het voorterrein.
 5. In overleg met de werkgroep kan materiaal tijdelijk opgeslagen worden op de zolder.

Spelregels water:

 1. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van regenwater en grondwater.
 2. Er staan 1000 liter vaten verspreid over het terrein; hierdoor zijn watertonnen in de tuinkamers overbodig. Gebruik water bij nieuw plantgoed. Door de plantjes aan te wateren wordt de verdamping tegen gegaan. Een laagje fijne compost beperkt ook de verdamping en geeft voeding. Wanneer de plantjes voldoende groot zijn, kan blad als mulchlaag over het hele bed worden toegepast, zodat het vocht beter in de bodem blijft. Hierdoor wordt ook de kieming van onkruidzaden geremd.
 3. De sproei installatie wordt alleen gebruikt na akkoord van het DB, dus niet op eigen initiatief. Hierbij wordt als leidraad gebruikt: 5 dagen achtereen boven 25 graden, en/of een droogte van minimaal 10 dagen.
 4. In elk straatje zijn enkele leden geïnstrueerd voor het gebruik van de waterpomp. Alleen zij vullen de vaten en zetten de sproei installatie aan. Alleen zij mogen de pomp bedienen. Gebruik door anderen leidt tot storingen en schade, die zal worden verhaald op de veroorzaker.

Spelregels compost:

 1. Rechts naast het parkeerterrein is een grote compostvoorziening gemaakt voor gezamenlijk gebruik.
 2. Houd je aan de aanwijzingen van de compostgroep.
 3. De wortelkluit van koolplanten mogen na de winter niet op de composthoop Hetzelfde geldt voor het loof van aardappelen en tomaten. Zie punt 4.
 4. Grof tuinafval zoals takken en verdroogde dikke bloemstelen plus het afval van punt 3 worden op een aparte plek verzameld voor afvoer naar de groenstort van Van Berkel.
 5. Er wordt ieder jaar gezamenlijk biologische champignonmest besteld en zwarte compost van de milieustraat. Voor de compost wordt een intekenlijst opgehangen, deze moet afgerekend worden met de penningmeester.
 6. Je kunt plantmateriaal en GFT aanbieden voor de Bokashi. Ook hiervoor zijn spelregels ter plaatse aanwezig.

Contributie:

 1. De contributie is berekend op €70 voor een halve tuinkamer ongeacht het aantal personen. dus twee personen die samen een halve tuinkamer verzorgen betalen samen €70.
 2. De breedte van een hele tuinkamer is plm 10 meter langs het pad. De diepte verschilt per straatje.
 3. Leden zonder tuin betalen minimaal €35. Zij werken mee in d’n Hof en hebben dezelfde rechten als leden met een tuin.
 4. Donateurs en Vrienden van d’n Hof, betalen een vrijwillige bijdrage of sponsoren een activiteit of aanschaf. Zij hoeven niet deel te nemen aan activiteiten van D’n Hof maar ontvangen wel uitnodigingen voor evenementen.
 5. Bij het in gebreke blijven van de betaling volgt beëindiging van het lidmaatschap.
 6. Wijziging van de contributie kan alleen na goedkeuring van de ALV.

Dit huishoudelijk regelement is voor het laatst bijgesteld in maart 2021, na consultatie van de leden via de Hofraad. Formele vaststelling vindt plaats in de ALV van 2021, die vanwege de Covid 19 lockdown is uitgesteld tot een nader vast te stellen datum.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.