HUISHOUDELIJK REGLEMENT HET GILDE UDEN EN D’N HOF VAN DE TOEKOMST

Deze afspraken zijn opgesteld in overleg en gelden voor alle leden van beide verenigingen. Ze zijn gebaseerd op twee bronnen, te weten het huishoudelijk regelement van D’n Hof (D’n Hofhouding) en dat van het Gilde (met name m.b.t. veiligheid en gebruik jeu de boules banen). Daarnaast zijn er afspraken opgenomen over het gebruik van het gebouw en het terrein en de gedeelde verantwoordelijkheden.

Het terrein:

 1. Zet de auto op de parkeerplaats en niet voor de vlindertuin. Parkeren voor de vlindertuin alleen ‘s avonds in het donker i.v.m. licht-overlast van achterburen of om te laden en lossen.
 2. Sla geen materialen op in de houtwallen
 3. Loop niet door de houtwallen heen voor een kortere route, gebruik alleen de officiële paden.
 4. Wanneer je achter in D’n Hof aan het werk bent en er is verder niemand, doe de poort dan dicht en sluit het gebouw af als niemand het gebouw in de gaten kan houden.
 5. Controleer bij vertrek altijd of je de laatste bent , doe alle lichten uit en sluit alles goed af. Bij twijfel: afsluiten, ook het gebouw! Ga er nooit zomaar vanuit dat er nog wel iemand zal zijn.
 6. Bij gebruik van auto, matig de snelheid i.v.m. onoverzichtelijke bocht en mogelijk spelende kinderen.
 7. Indien leden van het Gilde als enige gebruiker aanwezig zijn, zijn deze verantwoordelijk voor het afsluiten van het gebouw en het toegangshek.


Het gebouw:

 1. De sleutels van het Gilde gedeelte worden voor D’n Hof beheerd door de voorzitter van het DB.
 2. Gebruik toiletten, schoonmaak en aanvullen benodigdheden toilet: D’n Hof zorgt hiervoor van april t/m september en het Gilde van oktober t/m maart.
 3. Gebruik van elkaars ruimtes (bijv. wij in winter gebruik ruimte Gilde): in principe akkoord, maar altijd even vooraf overleggen.
 4. Wees zuinig met stroom. Doe de lampen uit, wanneer niemand in het gebouw aanwezig is. Controleer of de lampen uit zijn, als je als laatste het gebouw afsluit.
 5. Afspraken onderhoud gebouw worden gemaakt na 0-meting en onderhoudscontract.


Materialen en producten

 1. Het is niet toegestaan om goederen en waren van D’n Hof of van het Gilde mee te nemen, tenzij deze;
  – Met toestemming zijn verkregen
  – Tegen geldende betaling
 2. Ruim gebruikte/geleende materialen netjes op in de daarvoor bestemde ruimten / locaties.


Gebruik Schutsveld:

 1. Het Schutsveld dient voor aanvang schieten te zijn gemarkeerd met rode vlaggen en een waarschuwingsbord.
 2. Rode vlaggen dienen te worden geplaatst in de daarvoor aangebrachte voorzieningen bij de toegangspaden van het Schutsveld.
 3. Waarschuwingsbord dient te worden geplaatst bij de hoofdtoegang in de houtwal.
 4. Schieten dient te worden aangemeld bij de wapenmeester van het Gilde en/of de overheid.
 5. Er mag zonder voorkennis niet door een enkel persoon worden geschoten.
 6. Het is verboden om zonder toestemming van de verantwoordelijke “Schietcommandant”, onder het schieten het schutsveld te betreden.
 7. Betreden van het schutsveld is voor eigen risico.
 8. Alle aanwijzingen van de verantwoordelijke “Schietcommandant” dienen te worden opgevolgd.
 9. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen van de “Schietcommandant” kan u de toegang tot het schutsveld worden ontzegd.
  – Indien dit geschied door niet – leden zal het Gilde hierover contact opnemen met het DB van D’n Hof.

Gebruik Jeu de Boules banen:

 1. Gebruik van de banen alleen met standaard schoeisel.
  – Sportschoenen met noppen / spikes zijn verboden.
 2. Er is aan de leden van D’n Hof toestemming verleend om gebruik te maken van de banen indien zij zich houden aan de gebruiksregels.
 3. Gebruik voor een evenement (onderlinge competities / familiedag etc.) dient te worden gemeld bij de overheid van het Gilde.
 4. Materialen, matjes en scoreborden dienen juist te worden gebruikt.
 5. Schade aan materialen dient te worden gemeld.
 6. Bij onjuist gebruik van de banen zal schade etc. worden verhaald op de gebruiker. Indien dit geschiedt door niet-leden zal het Gilde hierover contact opnemen met het DB van D’n Hof.
  – Bij onjuist gebruik van de banen behoudt het Gilde het recht de toegang tot de banen te ontzeggen.
  – Indien dit geschiedt door niet-leden zal het Gilde hierover contact opnemen met het DB van D’n Hof.
 7. Na gebruik van de banen dienen deze door de gebruikers te worden “geveegd”
 8. Indien er niet is “geveegd” worden de gebruikers hierover aangesproken.
  – Idem voor niet-leden via het DB van D’n Hof.
 9. Materialen dienen te worden opgeborgen in de daartoe aangewezen ruimtes.

Uden, 5 augustus 2015

Download hier de digitale versie van Huishoudelijk Reglement het Gilde en D’n Hof

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.