D’n Hof van de Toekomst respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal D’n Hof van de Toekomst , met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken.

Indien u persoonlijke gegevens invult in contactformulieren, wordt deze informatie vertrouwelijk behandeld en zal nooit aan derden worden verstrekt. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.

Cookies
Wij maken gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgen inzage in het websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. D’n Hof van de Toekomst kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Dit gebeurt op basis van IP-adres. Volgens de Europese regels is die koppeling met IP-Adres genoeg om onder de privacywet te vallen en dus ook onder de cookiewet.

Wij hebben de code van Google Analytics in onze website zodanig aangepast dat het laatste octet van het IP-adres wordt verwijderd, zodat tracking op individueel niveau technisch onmogelijk wordt.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van D’n Hof van de Toekomst worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Aansprakelijkheid
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. D’n Hof van de Toekomst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.

Beveiliging
D’n Hof van de Toekomst heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links
Op de website van D’n Hof van de Toekomst zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Wij kunnen geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van D’n Hof van de Toekomst, stuur dan een e-mail naar communicatie@dnhofvandetoekomst.nl.

Wijziging van Privacy Statement
D’n Hof van de Toekomst behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren u regelmatig te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Februari 2015