D’n Hof van de Toekomst: Groen, Gezond, Gastvrij, Gezellig en Gezamenlijk

D`n Hof van de Toekomst is een afdeling van IVN Uden

De leden van D’n Hof beheren een permacultuurtuin aan de Hoevenseweg 3a, 5403 PA in Uden.
Deze tuin is ontworpen volgens de principes van permacultuur, waarbij vanuit het gebouw met kassen twee zones zijn te onderscheiden. De eerste zone wordt gevormd door de tuinkamers (perceeltjes) van ongeveer 100 m2 en de tweede zone door het bosplantsoen met vijver en warmtewal met vleermuistunnel. Hier krijgt de natuur de ruimte. In de eerste zone met tuinkamers liggen drie oude houtwallen, die de voormalige huiskavels van de boerderijen aan de Klantstraat scheidden.

Permacultuur
Permacultuur is een duurzame vorm van land- en tuinbouw. Er wordt niet gespit om de bodemflora en -fauna niet te verstoren. In plaats van kunstmest wordt compost en organische mest gebruikt, die samen met blad als mulchlaag op de bodem wordt toegepast. In plaats van gif worden plantenextracten gebruikt om plaaginsecten en schimmels terug te dringen. Het bodemleven wordt gestimuleerd door toevoegen van gesteentemeel zoals, lavameel, dolomietenkalk, algenkalk of fermenten verkregen uit vergist fruit en groente: Bokashi . Er worden gewassen gecombineerd, die elkaar gunstig beïnvloeden. Verder wordt er bij de groentes wisselteelt toegepast om ziekten als knolvoet, aardappelmoeheid en Phytophtera etc. te voorkomen. Verspreid over D`n Hof zijn talrijke fruitbomen aangeplant, die op den duur een bostuin gaan vormen.
Onze werkwijze moet leiden tot meer biodiversiteit. Vogels, kleine zoogdieren, vlinders en bijen zijn welkom. De vijver biedt plaats aan kikkers, libellen en andere water minnende dieren en planten. Door monitoren van flora en fauna zal onderzocht worden of permacultuur leidt tot meer plant- en diersoorten.

Doelstellingen
De doelstellingen van D`n Hof van de Toekomst passen geheel binnen de doelen van IVN: natuureducatie en duurzaamheid.
Natuureducatie betekent: leren kijken (onderzoek) en kennis overdragen.
Duurzaamheid kent drie uitgangspunten: People, Planet, Profit ofwel de mensen, het milieu en welvaart voor iedereen.
Permacultuur is een duurzame vorm van land- en tuinbouw, waarbij er naar gestreefd wordt een gezonde aarde achter te laten voor volgende generaties. D`n Hof van de Toekomst is een initiatief, voortgekomen uit het Project Udenaardetoekomst van de Gemeente Uden met als motto: Groen, Gezond, Gastvrij en Gezellig, waaraan door D`n Hof de vijfde G van Gezamenlijk nog is toegevoegd. Deze uitgangspunten zien we terug in:

Respect voor de aarde
We streven een tuin na waar de natuur de ruimte krijgt. We hebben de rijkdom van houtwallen en bosplantsoen, waarin al een grote variatie aan struiken en planten groeit. Hierdoor kunnen ook vogels, kleine zoogdieren en insecten een plekje krijgen. De houtwallen en bosplantsoen moeten daarom niet gebruikt worden als opslagplaats of composthoop. Maak de composthoop in de tuinkamer en sla materialen op bij of in het gebouw of neem het mee naar huis.
We willen D`n Hof van de Toekomst er zo natuurlijk mogelijk laten uitzien. Op de tuinen moet daartoe zoveel mogelijk met natuurlijke materialen gewerkt worden. Gewasbeschermingsmiddelen als plastic tunnels en netten etc. kunnen na gebruik opgeruimd worden. Gebruik liever geen plastic stoelen en vaten in de tuinkamers. Een paar boomstammetjes met een plank erop geeft een natuurlijker uitstraling. Er worden watervaten van 1000 liter verspreid over D`n Hof geplaatst, zodat andere watervaten overbodig worden. Bij het gebouw zijn stoelen en tafels binnen en buiten om elkaar te ontmoeten en koffie en thee te drinken.
We dragen onze ervaring en kennis uit door voorlichting, cursussen, activiteiten, open dagen, schooltuin voor kinderen etc.

Respect voor elkaar
D’n Hof moet een mooie plek worden met zowel biodiversiteit in gewassen, als diversiteit in mensen. Alle kleuren, geuren en soorten zijn welkom. Elke mens heeft zijn eigen kwaliteiten en die willen we graag benutten! We handelen in goed overleg.
Binnen de spelregels voor permacultuur is er ruimte om te experimenteren.

Samenwerking

 • De samenwerking krijgt binnen de vereniging vorm, doordat de tuinkamers door twee personen moeten worden verzorgd. Verder zijn er werkgroepen voor verenigingsactiviteiten zoals: Accommodatie, Kas, Productietuin, Producten, Kruidentuin, Eetbare tuin, Vlindertuin, Compost, Watervoorziening, Activiteiten, Voorlichting en Educatie, Communicatie en Dagelijks bestuur.
 • Het gebouw biedt de gelegenheid voor allerlei gezamenlijke activiteiten.
 • Er is tuingereedschap voor iedereen.
 • Om de huur voor deze unieke locatie op te kunnen brengen heeft D`n Hof tunnelkassen en productietuinen opgezet, die door vrijwilligers van de werkgroepen worden gerund om inkomsten te verwerven in de vorm van donaties.
 • We willen ook samenwerken met organisaties met raakvlakken op ons gebied. Denk aan scholen, verenigingen, ouderen, cliënten met beperkingen, stagiaires, werkzoekenden, asielzoekers, bezoekers, recreanten etc.

Organisatie
D’n Hof van de Toekomst is een platte organisatie, zonder bestuurslagen. Regelmatig is er coördinatoren- en werkgroepoverleg en eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering.

De Algemene Ledenvergadering

 1. De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan, waarin alle besluiten van de werkgroepen en het coördinatorenoverleg worden beoordeeld.
 2. Een besluit wordt genomen met de helft van de aanwezige leden plus 1.
 3. Wanneer men verhinderd is, kan een medelid gemachtigd worden.
 4. Zij beoordeelt de jaarverslagen van de werkgroepen.

Dagelijks Bestuur

 1. De werkgroep Dagelijks bestuur onderhoudt de contacten met andere organisaties
 2. Zij beheert de financiën.
 3. DB informeert de ledenadministratie.
 4. Zij leidt het coördinatorenoverleg en de Algemene Ledenvergadering.

Coördinatorenoverleg

 1. De coördinatoren van de werkgroepen bepalen onder voorzitterschap van het Dagelijks Bestuur alle verenigingsactiviteiten.
 2. Ieder lid van de vereniging kan een werkgroep opstarten, wanneer de doelen hiervan passen binnen de doelen van de vereniging. D`n Hof ondersteunt deze initiatieven.

Werkgroepen

 1. De werkgroepen maken een plan van aanpak, dat door de Algemene Ledenvergadering moet worden beoordeeld.
 2. De werkgroepen zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering.
 3. De werkgroepen maken jaarlijks een verslag van de werkzaamheden, dat wordt beoordeeld door de Algemene Ledenvergadering.

Praktische afspraken
Om alles in goede banen te leiden, zijn er praktische afspraken gemaakt.
Iedere werkgroep heeft een Plan van Aanpak opgesteld (PvA). De gezamenlijke WG-en hebben, als een soort Huishoudelijk Reglement, een aantal spelregels opgesteld. Deze spelregels tezamen vormen D’n Hofhouding. Zowel de PvA als D’n Hofhouding worden goedgekeurd door de ALV.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.