D`n Hof van de Toekomst

Groen, Gezond, Gastvrij, Gezellig en Gezamenlijk

D`n Hof van de Toekomst is een afdeling van IVN Uden

Zij beheert een permacultuurtuin aan de Hoevenseweg 3a, 5403 PA in Uden.
Deze tuin is ontworpen volgens de principes van permacultuur, waarbij vanuit het gebouw met kassen twee zones zijn te onderscheiden. De eerste zone wordt gevormd door de tuinkamers van ongeveer 100 m2 en de tweede zone door het bosplantsoen met vijver en warmtewal met vleermuistunnel. Hier krijgt de natuur de ruimte. In de eerste zone met tuinkamers liggen drie oude houtwallen, die de voormalige huiskavels van de boerderijen aan de Klantstraat scheidden.

Permacultuur
Permacultuur is een duurzame vorm van land- en tuinbouw.
Er wordt niet gespit om de bodemflora en -fauna niet te verstoren.
In plaats van kunstmest wordt compost en organische mest gebruikt, die samen met blad als mulchlaag op de bodem wordt toegepast
In plaats van gif worden plantenextracten gebruikt om plaaginsecten en schimmels terug te dringen.
Het bodemleven wordt gestimuleerd door toevoegen van gesteentemeel zoals, lavameel, dolomietenkalk, algenkalk of fermenten verkregen uit vergist fruit en groente: Bokashi.
Er worden gewassen gecombineerd, die elkaar gunstig beïnvloeden en plaagdieren ontmoedigen.
Verder wordt er voor eenjarige gewassen wisselteelt toegepast om ziekten als knolvoet, aardappelmoeheid en Phytophtera etc. te voorkomen.
Verspreid over D`n Hof zijn talrijke fruitbomen aangeplant, die op de duur een bostuin gaan vormen.
Onze werkwijze moet leiden tot meer biodiversiteit. Vogels, kleine zoogdieren, vlinders en bijen zijn welkom. De vijver biedt plaats aan kikkers, libellen en andere water minnende dieren en planten. Door monitoren van flora en fauna zal onderzocht worden of permacultuur leidt tot meer plant- en diersoorten.

Doelstellingen
De doelstellingen van D`n Hof van de Toekomst passen geheel binnen de doelen van IVN: natuureducatie en duurzaamheid.
Natuureducatie betekent: leren kijken (onderzoek) en kennis overdragen.
Duurzaamheid kent drie uitgangspunten: People, Planet, Profit ofwel de mensen, het milieu en welvaart voor iedereen.
Permacultuur is een duurzame vorm van land- en tuinbouw, waarbij er naar gestreefd wordt een gezonde aarde achter te laten voor volgende generaties.
D`n Hof van de Toekomst is een initiatief, voortgekomen uit het Project Udenaardetoekomst van de Gemeente Uden met als motto: Groen, Gezond, Gastvrij en Gezellig.
D`n Hof Heeft de vijfde G van Gezamenlijk toegevoegd. Deze is inmiddels ook door Udenaardetoekomst overgenomen.
Deze doelstellingen zien we terug in:

Respect voor de aarde
We streven een tuin na waar de natuur de ruimte krijgt. We hebben de rijkdom van houtwallen en bosplantsoen, waarin al een grote variatie aan struiken en planten groeit. Hierdoor kunnen ook vogels, kleine zoogdieren en insecten een plekje krijgen.
We willen D`n Hof van de Toekomst er ook zo natuurlijk mogelijk laten uitzien. Daarom wordt op de tuinen zoveel mogelijk met natuurlijke materialen gewerkt. Bij het gebouw zijn stoelen en tafels binnen en buiten om elkaar te ontmoeten en koffie en thee te drinken.
We delen onze ervaring en kennis door voorlichting, cursussen, activiteiten, open dagen, social media en activiteiten voor kinderen.

Respect voor elkaar
D’n Hof moet een mooie plek worden met zowel biodiversiteit in gewassen, als diversiteit in mensen. Alle kleuren, geuren en soorten zijn welkom. Elke mens heeft zijn eigen kwaliteiten en die willen we graag benutten! We handelen in goed overleg en lossen problemen op door dialoog, waarbij wederzijds respect centraal staat.
Binnen de spelregels voor permacultuur is er ruimte om te experimenteren.

Samenwerking
De samenwerking krijgt binnen de vereniging vorm, doordat de tuinkamers bij voorkeur door twee personen worden verzorgd. Verder zijn er (al dan niet tijdelijke) vrijwilligers groepen voor verenigingsactiviteiten zoals:
Onderhoud van gebouw en terrein, Kas, Kruidentuin, Eetbare tuin en Bloementuin, Vlindertuin, Compost, Watervoorziening, Activiteiten, Voorlichting en Educatie, Communicatie en Dagelijks bestuur.
Het gebouw biedt de gelegenheid voor allerlei gezamenlijke activiteiten. Om de huur zo laag mogelijk te houden heeft d’n Hof het groot onderhoud in eigen beheer. Dit gebeurt door leden.
Er is tuingereedschap voor iedereen.
D`n Hof heeft tunnelkassen en projecttuinen, die door vrijwilligers van de werkgroepen worden gerund. De producten zijn voor leden en om enige inkomsten te verwerven in de vorm van donaties.
We willen ook samenwerken met organisaties met raakvlakken op ons gebied. Denk aan scholen, verenigingen, ouderen, cliënten met beperkingen, stagiaires, bezoekers, etc.

Organisatie
D’n Hof van de Toekomst is formeel een werkgroep van IVN Uden, en is een platte organisatie, zonder eigen bestuurslagen. Regelmatig is er overleg en eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering.
De Algemene Ledenvergadering
1. Minimaal een maal per jaar belegt het Dagelijks bestuur een Algemene ledenvergadering.
2. De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan, waarin verantwoording wordt afgelegd en de koers wordt bepaald.
3. Een besluit wordt genomen met de helft van de aanwezige leden plus 1.
4. Wanneer men verhinderd is, kan een medelid gemachtigd worden.

Dagelijks bestuur

 1. De werkgroep Dagelijks bestuur onderhoudt de contacten met andere organisaties
 2. Zij regelt de financiën.
 3. Zij regelt de ledenadministratie.
 4. Zij leidt de Hofraad en de Algemene Ledenvergadering en legt daarvan verslag.
 5. Zij zorgt voor het up to date houden van het Huishoudelijk reglement, de zogenaamde Hofhouding.
 6. Zij houdt de vinger aan de pols m.b.t. de gang van zaken op d’n Hof

De Hofraad

 1. Het DB zorgt ervoor dat er regelmatig gelegenheid is voor leden om met elkaar te overleggen over zaken die iedereen aangaan. Dit gebeurt in de Hofraad. De agenda wordt steeds tevoren bekendgemaakt via de nieuwsbrief en daarin worden ook genomen besluiten gepubliceerd.
 2. Vertegenwoordigers van werkgroepen kunnen dit platformgebruiken om hun ideeën te delen met anderen.

Werkgroepen

 1. De werkgroepen worden vanuit de Hofraad en het DB gestart met een duidelijke opdracht.
 2. De werkgroepen zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering.
 3. De werkgroep doen lopend verslag van de werkzaamheden tijdens de Hofraad.
 4. Uitgaven dienen steeds vooraf aan de penningmeester en het DB te worden voorgesteld. Zij bepalen of er geld vrij gemaakt kan worden.
 5. Ieder lid van de vereniging kan een werkgroep opstarten, wanneer de doelen hiervan passen binnen de doelen van de vereniging. De nieuwe groep presenteert zich in de Hofraad en peilt daar het draagvlak.
 6. Leden van het DB kunnen deelnemen aan werkgroepen, naast hun taken als DB.

Praktische afspraken
Om alles in goede banen te leiden, zijn er praktische afspraken gemaakt.

 • Deze zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement. Het Huishoudelijk reglement wordt up- to-date gehouden door het DB, voorgestelde wijzigingen worden besproken in de Hofraad, waarna ze kunnen ingaan. In de eerstvolgende ALV wordt de laatste versie bekrachtigd.
 • Er is een overzicht van de verdeling van de taken.
 • Er staat een besluitvormingsprocedure op papier.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.